Březen 2009

Členské příspěvky na rok 2009

3. března 2009 v 21:49 | st.
Zase je před námi nová sezona a tak je třeba zaplatit příspěvky klubu. Cena zůstala stejná
jako loni.
1200,-Kč na rok, (600,- Kč na pololetí).
Peníze je nutné zaplatit do konce měsíce března. Kdo nebude mít tuto povinnost splněnu, nebude moci startovat na MMaS, MČR atd.
(po uhrazení je člen automaticky pojištěný proti úrazu)
Žáci zaplatí ve škole, studenti gymnázia panu Halvovi a od ostatních je vyberu na tréninku a předám do pokladny klubu.